Scheiding: er is sprake van een scheiding als twee samenlevende partners hun relatie beëindigen. Die relatie kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen zijn. De term echtscheiding gebruiken we alleen voor de ontbinding van een huwelijk.

Ouderlijk gezag: bij een scheiding wordt vastgelegd wie belangrijke beslissingen neemt over het kind (school, gezondheid …). Bij de meeste scheidingen hebben ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kinderen (gezagsco-ouderschap). De wet bepaalt dat ouders – die samenwonen, apart wonen, gehuwd zijn, gescheiden zijn of nooit gehuwd waren – samen de belangrijke beslissingen moeten nemen. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk wanneer een rechter in een vonnis heeft beslist dat één ouder het gezag uitoefent, of wanneer de ouders samen hebben beslist dat één ouder het gezag uitoefent en een rechter of een notaris dit in een vonnis of in een akte bekrachtigd heeft. Zolang er zo geen vonnis of akte is, hebben ouders gezagsco-ouderschap.

Ouderschapsplan: in een ouderschapsplan engageren de ouders zich om ‘samen’ te praten en te dialogeren over al die zaken die hun kinderen aanbelangen en ook om hun kinderen te betrekken in beslissingen. Een ouderschapsplan kan je opstellen vóór een scheiding, in een scheiding, en na een scheiding. Een erkend bemiddelaar in familiezaken helpt je graag verder bij het opstellen van dit plan. Voorbeelden: Twee Huizen - Ouderschap opnieuw organiseren (EXPOO)

Hoog-conflictueuze scheiding: er is sprake van een hoog-conflictueuze scheiding, ook wel eens ‘vechtscheiding’ genoemd, wanneer de scheiding zeer complex is geworden door slepende meningsverschillen die vaak ook worden uitgevochten in juridische procedures. In de strijd raken niet alleen de twee ouders betrokken, maar ook de familie en vrienden om hen heen, scholen en andere instanties. In de loop van dit proces is veel achterdocht en wantrouwen gegroeid, die het steeds moeilijker maken om tot constructieve oplossingen te komen. In deze scheidingen raken kinderen gevangen en beschadigd.

Onderhoudsregeling: in de onderhoudsregeling wordt vastgelegd op welke manier de kosten voor de opvoeding van het kind worden verdeeld, zolang het kind onvoldoende eigen inkomsten heeft of studeert. Beide ouders hebben een onderhoudsplicht. Zij zijn beiden wettelijk verplicht om te betalen voor de kosten van het kind. Beide ouders moeten een bijdrage leveren aan de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en een passende opleiding van het kind.

Verblijfsregeling: in de verblijfsregeling wordt vastgelegd bij wie het kind wanneer zal verblijven, wanneer het kind wisselt tussen de ouders, wie het brengt en ophaalt, enzovoort.

Verblijfsco-ouderschap: bij verblijfsco-ouderschap verblijft het kind ongeveer evenveel tijd bij beide ouders. Ook andere regelingen zijn mogelijk.

Meer info op de website Twee Huizen en het thema ‘scheiding’ van Expoo.