Als je relatie vastzit en jullie samen er niet meer uit geraken zonder professionele hulp, kan je – liefst samen – in een meer intensief traject stappen van begeleiding of therapie. Dit kan in een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) of in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Zij zijn erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Daarnaast is er een zeer uitgebreid en gevarieerd aanbod van privétherapeuten en groepspraktijken. www.desocialekaart.be helpt je alvast bij jouw zoektocht.

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) heeft een specifiek aanbod van relatiebegeleiding. Zoek een onthaalpunt in jouw regio op de website van de CAW’s of bel het gemeenschappelijk nummer 078/150300.

Na één of meer onthaalgesprekken kan zo’n begeleiding opgestart worden. Mogelijk zijn jullie relatieproblemen ook mee veroorzaakt door persoonlijke problemen van één van beiden, financiële problemen of problemen met de opvoeding van de kinderen. Het CAW zal deze domeinen mee in het vizier nemen of er zich specifiek op richten.

De begeleiding van het CAW is gratis. Het CAW geeft voorrang aan de meest kwetsbare personen. Indien je over voldoende financiële middelen beschikt om een aanbod op de private markt te betalen, zal het CAW je mogelijk doorverwijzen.

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Wanneer relatieproblemen samengaan met psychische problemen of -stoornissen van één van de partners (of beide) kan je terecht bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Sommige CGG hebben ook een aanbod van relatie-therapie of een groepsaanbod.

Over het CGG

Vind een CGG in jouw buurt

Privé-therapeuten en groepspraktijken

De private markt van hulp en therapie is heel uitgebreid. Verder op deze pagina lees je waar je op moet letten.

We vermelden er enkele met een ruim aanbod:

Op zoek naar hulp of therapie op de private markt: waarop moet je letten?

Hoe zoeken?

Zoeken in jouw buurt kan nog altijd via de Gouden Gids (ook online), onder het trefwoord ‘relatietherapeut’. Zoeken via internet kan je met dezelfde trefwoorden en eventueel vermelding van de regio waar je woont.  Je zal merken dat sommigen enkel relatietherapie aanbieden en anderen een hele reeks van soorten therapie. Dit geeft aan in welke mate de therapeut gespecialiseerd is.

Er zijn ook specifieke websites die jou op weg kunnen helpen:

Hoe kan je weten of een therapeut betrouwbaar is?

Iedereen mag zich ‘therapeut’ noemen; er bestaat nog geen lijst therapeuten die door de overheid erkend zijn.  Om het kaf van het koren te kunnen scheiden, kan je op de volgende zaken letten:

  • Is de therapeut aangesloten bij een erkende beroepsvereniging? Adressen vind je bij de Belgische Federatie van Psychologen, de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie of de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie.
  • Wat is de visie van de therapeut? Zegt hij of zij daar iets over? Is hij of zij aanhanger van een bepaalde school of richting? En kan je je daarin vinden?
  • Vermeldt de therapeut iets over zijn/haar basisopleiding en eventuele bijscholing?
  • Is de therapeut vooral gespecialiseerd in relaties of biedt hij of zij nog andere thema’s aan? Is zijn/haar domein niet té breed?
  • Werkt de therapeut alleen of  maakt hij of zij deel uit van een groepspraktijk? Doorgaans is er in een groepspraktijk meer kwaliteitscontrole.  

Hoeveel kost een private hulpverlener?

Private hulpverleners vragen doorgaans een vergoeding van 40 tot 70 euro per consult. Een aantal ziekenfondsen komt financieel tussen als je therapie volgt. Meestal hebben ze een lijst van psychologen en therapeuten voor wie deze tussenkomst geldt. Vraag dat dus zeker eens na bij jouw ziekenfonds. Het Vlaams Patiëntenplatform houdt een lijst bij van wat ziekenfondsen geheel of gedeeltelijk terugbetalen.

Vraag advies aan het CAW

Bij twijfel, aarzel niet om advies te vragen aan het CAW. De onthaalmedewerkers van het CAW hebben een goed zicht op het marktaanbod in de regio.