Soms lopen de conflicten hoog op en wordt de scheiding een ‘vecht-scheiding’. De kinderen dreigen dan het slachtoffer te worden. Wat kan je in zo’n moeilijke scheidingssituatie doen?

Online informatie

Wat te doen om de relatie tussen ouder en kind te herstellen?

Om de relatie tussen een ouder en het kind of de kinderen te herstellen kan je een beroep doen op een bemiddelaar. De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen.

  • Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) In situaties van een complexe scheiding of bij moeilijkheden rond bijvoorbeeld een omgangsregeling, kunnen volwassenen en kinderen elkaar ontmoeten in een veilige omgeving, waarbij het welzijn van alle betrokkenen centraal staat. De bezoekruimte wordt ingezet voor persoonlijk contactherstel van het kind met bijvoorbeeld een ouder, een pleegouder, grootouders, broers of zussen, of andere belangrijke figuren uit de omgeving van het kind. Er wordt samen met de betrokkenen bekeken wat een passend contact is. Daarbij kiezen begeleiders van de bezoekruimte uitdrukkelijk geen partij bij een mogelijk conflict. Het aanbod is gratis. Ondersteuning via de bezoekruimte kan op eigen initiatief aangevraagd worden door een ouder, of ingezet worden na doorverwijzing door andere hulpverlening of op initiatief van justitie. In de brochure ‘Van jullie, voor altijd’ kan je kennismaken met de bezoekruimte. Je kunt ook kennismaken met een aantal kinderen die in een (v)echtscheiding verstrikt zitten en naar de bezoekruimte gaan. Wil je weten hoe het eraan toe gaat in een bezoekruimte? Kijk hier voor een getuigenis. (bron: het Centrum Algemeen Welzijnswerk)

Wat te doen bij verontrusting?

Bij geweld of misbruik bel of mail je het best naar de hulplijn 1712.

Een getuigenis (bron: het Centrum Algemeen Welzijnswerk).

Je kunt ook contact opnemen met een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.