Met een scheiding zijn heel wat juridische aspecten verbonden. Waar vind je advies en bijstand.

Degelijk juridisch advies over scheiding kan je verkrijgen bij een advocaat, een notaris, een jurist verbonden aan een CAW of bij een erkende scheidingsbemiddelaar. Verschillende websites geven juridische informatie en zetten je op weg naar een professional die juridische bijstand geeft.

Juridische info op specifieke websites:

Juridische info vind je op de website Tweehuizen.be en op de website van Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (EXPOO).

Op de website van de familierechtbanken vind je info over de bevoegdheden van de familierechtbank als het gaat over samenwonen, scheiden en de regelingen over de kinderen.

Eerstelijns juridische bijstand

In het Justitiehuis kan je terecht voor juridisch advies, ondermeer over scheiding.

De eerstelijns juridische bijstand wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB). Voor een overzicht: https://www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-kost-een-advocaat/Gr...

De commissies kunnen een zitdag houden in bijvoorbeeld een OCMW, een Justitiehuis, enz. Bij hen kan je terecht voor een juridisch advies, onder meer over scheiding.

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Het CAW kan je op weg helpen met juridische informatie over scheiding. Zoek een onthaalpunt in jouw regio op de website van de CAW’s of bel het gemeenschappelijk nummer 078/15 03 00.

Een bemiddelaar

Bemiddelaars gaan samen met beide partners op zoek naar regelingen en afspraken. Lees hier meer over bemiddeling.

Een advocaat

www.onzewegenscheiden.be  is de website van de Orde van de Vlaamse Balies met informatie over echtscheiding. Op www.advocaat.be  vind je informatie over scheiding, rechtsbijstand en adressen van advocaten.

Een notaris

Koppels die scheiden met onderlinge toestemming kunnen door een notaris een regelingsakte laten opmaken. Daarin worden afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld voor de verdeling van goederen.

Op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgische notariaat, www.notaris.be, vind je informatie over echtscheiding en adressen van notarissen. 

Gratis rechtsbijstand

Als je niet over de nodige middelen beschikt, kan je een beroep doen op gratis bijstand van een pro-Deoadvocaat of bemiddelaar. Daarvoor moet je een verzoekschrift indienen bij het bureau voor rechtsbijstand in je regio. Interessant om weten is dat bij een (echt)scheiding de kinderen ten laste aan beide partners kunnen worden toegewezen bij het berekenen van het maximum inkomen. Zo val je in het tarief ‘alleenstaande met personen ten laste’.

Kinderen en jongeren hebben het recht om gehoord te worden. Meer info daarover vind je op de site van de Kinderrechtswinkel. Je kan hiervoor een beroep doen op een jeugdadvocaat.