Het kan helpen om met andere ouders of met andere kinderen te praten over de scheidingssituatie.

Gezinsbond:

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW):

Sommige CAW’s organiseren groepsbijeenkomsten voor ouders en/of kinderen. Contacteer het CAW in jouw regio.

Raar zo uit elkaar, CAW Halle-Vilvoorde organiseert een groepstraining gericht op kinderen tussen 6 en 12 jaar en hun ouders, die zich in een scheidingssituatie bevinden.

Zelfhulpgroepen en lotgenotencontact

Verschillende zelfhulpgroepen organiseren bijeenkomsten met lotgenotencontact.

  • Op de website van Trefpunt Zelfhulp vind je zelfhulpgroepen onder de trefwoorden ‘relatiebreuk’ of ‘scheiding’.

Kinderen Uit de Knel is een therapeutisch groepsprogramma voor gezinnen die vastgelopen zijn in scheidingsconflicten. Deze conflicten kunnen al lang duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen: ouders, kinderen en hun omgeving. Lees meer over het Nederlandse programma dat nu ook in Vlaanderen loopt (www.kinderenuitdeknel.be).