Het is belangrijk dat je samen de beste weg vindt. Kom je vlot overeen, dan kan je meteen kiezen voor een EOT of echtscheiding met onderlinge toestemming. Loopt het wat moeilijker, dan is er een ruim aanbod van begeleiding en bemiddeling. Hol vooral niet meteen naar een advocaat wanneer je overweegt om te scheiden.

Begeleiding

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) begeleidt koppels, gezinnen of kinderen die betrokken zijn in een scheidingsproces. Zoek een onthaalpunt in jouw regio op de website van de CAW’s of bel het gemeenschappelijk nummer 078/150300.

Na één of meer onthaalgesprekken kan zo’n begeleiding opgestart worden. De begeleiding van het CAW is gratis. Het CAW geeft voorrang aan de meest kwetsbare personen. Indien je over voldoende financiële middelen beschikt om een aanbod op de private markt te betalen, zal het CAW je mogelijk doorverwijzen.

Privé-therapeuten en groepspraktijken

De private markt van hulp en therapie is heel uitgebreid. Waarop moet je letten als je op zoek gaat? 

Bemiddeling

Het is niet altijd gemakkelijk om alle afspraken over de scheiding op een goede manier te regelen, wanneer je emotioneel nog ondersteboven bent. Toch is dát net de periode waarin je dat moet doen. Een bemiddelaar kan jullie helpen om het gesprek goed te laten verlopen. Een bemiddelaar is een deskundige en onpartijdige persoon die ondersteuning biedt bij het zoeken naar een onderlinge overeenkomst over allerlei zaken die een echtscheiding met zich meebrengt.

Een erkende bemiddelaar zoeken

Er is een ruim aanbod van bemiddelaars. Zowel advocaten, zelfstandige therapeuten, notarissen als hulpverleners (bijvoorbeeld van een CAW) bieden bemiddeling aan. Sommigen zijn gespecialiseerd in scheidingsbemiddeling; anderen bemiddelen ook op andere domeinen. Om tot een geldige overeenkomst te komen, is het belangrijk dat je met een wettelijk erkende bemiddelaar werkt. De Federale Overheidsdienst Justitie houdt die lijst bij op een website. Je kan eenvoudig zoeken naar een bemiddelaar in jouw regio.

Andere websites zijn:

  • Algemene info over bemiddeling vind je bij De Federale Overheidsdienst Justitie. Deze info vind je ook op de website van de Federale Bemiddelingscommissie, die de erkenningen uitreikt.
  • De VZW Bemiddeling groepeert de Vlaamse bemiddelaars en houdt ook een lijst bij.
  • De meeste bemiddelaars presenteren zich ook op een eigen website. Sommigen werken alleen, anderen in een groepspraktijk of zijn verbonden aan een heus bedrijf.

Hoeveel kost een bemiddeling?

Wat u betaalt voor een bemiddeling kan sterk uiteenlopen. De prijs per uur kan variëren van 30 tot 100 € of meer. Het is aan te raden om duidelijke afspraken te maken over de uurprijs vooraleer een bemiddeling start. Voorts is de totale prijs sterk afhankelijk van hoe complex de situatie is en hoeveel uren de bemiddelaar zal besteden. Wie onvoldoende middelen heeft kan een bemiddelaar aanspreken bij het CAW of beroep doen op de gratis rechtsbijstand.